Contributie

Ook als scoutinggroep worden wij geconfronteerd met heel veel kosten. Wat dacht je van al het gas, water en licht (ons gebouw stamt uit 1972 – toen had nog niemand van isolatie gehoord!). Of verzekeringen. Of materiaal. Of contributie aan Scouting Nederland. Trainingen en cursussen. En vooral: de programma’s. Want ook al zijn alle kader- en bestuursleden 100% vrijwilliger, de programma’s kosten geld.

Toch proberen wij de contributies zo laag mogelijk te houden om Scouting voor iedereen toegankelijk te houden. De bedragen zijn vanaf 1 januari 2016 als volgt:

  • € 11,50 per maand voor Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Pivo’s
  • € 7,00 per maand voor stamleden

Bij Scouting Lido ‘76 wordt de maandelijkse contributie automatisch geïncasseerd.  Dit scheelt de penningmeester van de groep veel tijd en maakt de financiële geldstroom voor de groep een stuk overzichtelijker.

De verplichting tot betaling van contributie begint na de inschrijving van het (jeugd)lid.Bij de inschrijving krijgt u een machtigingsformulier mee waarmee dit geregeld wordt. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt ook de automatische incasso gestopt.

De machtiging voor de automatische incasso kunt u hier vinden. U dient deze digitaal in te vullen, af te drukken, te ondertekenen en ten slotte bij de eerstvolgende opkomst bij het betreffende kader in te leveren.

Mocht u vragen hebben over deze automatische incasso, of heeft u andere vragen over de contributie, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de leiding van de speltakken.