Het natuurbrandgevaar is het op dit moment code laden... in Arnhem.

rookvrij scoutingterrein

Beste leidingen, vrijwilligers en huurders,

In de groepsraad van 28 maart is het besluit genomen dat het terrein van Lido’76 een rookvrij terrein gaat worden. Dit besluit zal er toe leiden dat roken op ons terrein met ingang van 1 september niet meer is toegestaan.

Wat verandert er?

Vanaf 1 september zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het terrein te roken en uit het zicht van de kinderen. Het hele terrein rondom ons Scoutinggebouw is rookvrij, ook de entree en ook als er geen kinderen zijn. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als Lido’76 onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.  We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. Het Scoutingterrein is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij Scoutingterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Asbakken, sigarettenpeuken, een rookhok naast de ingang zijn verkeerde signalen. Om die reden willen we ook niet dat er gerookt wordt op het terrein als er geen kinderen zijn. Bij het rookvrij maken van ons terrein hoort daarom ook het weghalen ervan.

Hoe wordt dit besluit ingevoerd?

De komende maanden tot september mag er op het terrein nog gerookt worden. Wel zult u merken dat het terrein langzaam wordt omgebouwd tot een rookvrij gebied. De grootste verandering vindt plaats in juni: het rookhok naast de ingang van het gebouw zal dan worden gedemonteerd en afgevoerd. De asbak(ken) blijven dan nog wel staan.

Eind augustus worden de laatste stapjes uitgevoerd, waarna het terrein definitief rookvrij is. 

Is dit een anti rook maatregel?

Het niet meer mogen roken op het terrein kan worden gezien als een straf of een wijzend vingertje. Het besluit komt voor vanuit onze aandacht voor de gezondheid van onze (jeugd)leden  en is zeker niet bedoelt om rokers aan te pakken. Het is echter onvermijdelijk om aanpassingen te vragen in het rookgedrag. We verbieden het roken niet, maar vragen alleen om het op andere plaatsen te doen.

Het kan ook positief zijn: wellicht zijn er rokers die al lang met de gedachte lopen om te stoppen. Dit kan een moment zijn om hen over de drempel te laten stappen. Dat hoef je niet alleen te doen: de stoppen-met rokenprogramma’s worden vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is begeleiding waarvan aangetoond is dat deze werkt. Dit wordt wel verrekend met het eigen risico. Je kunt ook verwijzen naar www.ikstopnu.nl of voor de maand oktober naar het initiatief Stoptober (www.stoptober.nl).

Zijn er nog zaken die u over dit onderwerp onder de aandacht wil brengen, heeft u vragen of opmerkingen, daarvoor zijn wij bereikbaar via bestuur@scoutinggroeplido76.nl

Met vriendelijke groet

Bestuur Scoutinggroep Lido’76

Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.

Zoek op de site!

Volg onze Tweets!