Disclaimer

Op alle inhoud op onze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. Het is wel toegestaan om direct te linken naar pagina’s op onze website. Materiaal dient dan wel in de context te worden aangeboden waarin het is bedoeld. Het is daarom dus niet toegestaan te hotlinken naar losse onderdelen van onze website.

Alle inhoud wordt door ons met veel aandacht en zorgvuldigheid uitgezocht en geplaatst. Mocht ondanks onze inspanningen de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Daarnaast aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor informatie in bronnen waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.