Contributie

Ook een scoutinggroep heeft te maken met heel veel kosten. Wat dacht je van al het gas, water en licht. Of verzekeringen. Of materiaal. Of contributie aan Scouting Nederland. Trainingen en cursussen. En vooral: de programma’s. Want ook al zijn alle kader- en bestuursleden 100% vrijwilliger, de programma’s kosten geld.

Toch proberen wij de contributies zo laag mogelijk te houden om Scouting voor iedereen toegankelijk te houden. De bedragen zijn vanaf 1 januari 2024 als volgt:

  • € 14,25 per maand voor Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Pivo
  • € 9,75 per maand voor stamleden

Bij Scouting Lido ’76 wordt de maandelijkse contributie automatisch geïncasseerd.  Dit scheelt de penningmeester van de groep veel tijd en maakt de financiële geldstroom voor de groep een stuk overzichtelijker.

De verplichting tot betaling van contributie begint na de inschrijving van het (jeugd)lid. Bij de inschrijving krijg je een machtigingsformulier mee waarmee dit geregeld wordt. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt ook de automatische incasso gestopt.

De machtiging voor de automatische incasso kan je vinden op de downloadspagina. Je moet deze digitaal of met pen invullen, afdrukken, ondertekenen en ten slotte bij de eerstvolgende opkomst bij het kader van je speltak inleveren.

Heb je vragen over de automatische incasso, of heb je andere vragen over de contributie, neem dan contact op met de penningmeester.